Hvem er vores kunder?

En kort beskrivelse af vores kunder

 • Ledige
 • Kommuner
 • Virksomheder
 • Jobcentre
 • Skoler
 • Organisationer
 • Foreninger

Ledige er faglærte som ufaglærte

Du er ledig, det vil sige uden job, eller kun job med få timer. 

Du er ledig, det vil sige uden job inden for dit fagområde

Du er ledig, det vil sige uden job inden for dit erfaringsområde

Du er ledig, det vil sige, på kontanthjælp, på understøttelse, eller lignende.

Du er ledig, det kan være på grund af lang tids sygdom

Du er ledig, det kan være på grund af fyring (fx besparelser) efter lang tids ansættelse

Du er ledig, det kan være du har gennemført en uddannelse der alligevel ikke førte til job

Du er ledig, det kan være du er startet på en uddannelse og måtte stoppe igen af flere grunde

osv.

Men fælles for dig og de ledige, som vi hjælper, uddanner og ansætter, er at enhver går den vej og gennemfører den trin-for-trin proces, vi kan tilbyde den enkelte ledige. Har du spørgsmål, så Kontakt os her eller se mere i Ledige eller læs vores Brochurer i PDF eller kom til vores Foredrag

 

Kommuner:

 

Det betyder, at vi har samarbejde med flere kommunner, om at få ledige i job af forskellige omfang, indhold, antal timer og fag. Det ske gennem ledige kommer i job hos os gennem vores produkter, ydelser, uddannelser, der er inklusiv praktik. Så den ledige er fortrolig med sit nye job og i det timeantal og med de arbejdsopgaver den enkelte kan.

 

Men fælles for de ledige som vi hjælper, uddanner og ansætter i samarbejde med kommuner, er at enhver går den vej og gennemfører den trin-for-trin proces, vi kan tilbyde den enkelte ledige. Har du spørgsmål, så Kontakt os her eller se mere i Ledige eller læs vores Brochurer i PDF eller kom til vores Foredrag

 

Virksomheder

Der er mange virksomheder som mangler kvalificeret arbejdskraft. Derfor arbejder vi med forskellige strategier, løsninger og muligheder for at nå så mange ledige som muligt med vores produkter, ydelser og uddannelser, for at kan være med til at virksomheder kan bestille kvalificeret arbejjdskarft hos os. Der er forskellige måder som vi kommer i dialog med disse virksomheder og derfor tilbyder vi også Jobbank til de ledige, for jo flere ledige vi har på vores liste, jo flere ledige inden for de forskellige fag, vil komme i job. Jo flere virksomheder vil få kvalificeret arbejdskraft.

Men fælles for de ledige som vi hjælper, uddanner og ansætter i samarbejde med andre virksomheder, er at den enkelte ledige går den vej og gennemfører den trin-for-trin proces, vi kan tilbyde den enkelte ledige. Har du spørgsmål, så Kontakt os her eller se mere i Ledige eller læs vores Brochurer i PDF eller kom til vores Foredrag

 

 

 

Jobcentre ( se under Kommuner)

Skoler (fx SOSU Skoler)

Organisationer (som ved foreninger)

Foreninger (Fx Fagforeninger, almene foreninger)

Kundeservice og brugervenlighed

Det er nogle af de værdier, vi sætter meget højt. 

Kundeservice hos os betyder:

Vi stræber efter, at alle forløb med kunder uanset længde, varighed, indhold og resultat er med fokus på kunden. Derfor er kontakten og dialogen mellem os og kunden noget, som vi bygger op sammen med den enkelte kunde. Det gør vi der, hvor kunde selv måtte ønske det, og det passer til det forløb kunden kommer ind på.

Der er fire niveauer, som kunder kan benytte sig af vores hjælp på:

 1. Gratis ydelser og muligheder, som findes under fanen Forsiden og Lediges Talerør
 2. Enkelte og selvstændige ydelser og produkter fx Medlemskab BASIS, Webinars og Online sessioner
 3. Korte forløb i form af fx medlemskab og korte kurser
 4. Længere forløb i form af fx medlemskab, kort kursus, uddannelse og ansættelse

Den første kontakt med kunden sker gennem enten vores formularer, på mail eller ved direkte køb i vores butik. Når det gælder telefonisk, bestilles det forud på mail eller via vores formularer i forhold til: Online sessioner, hjælp til at blive medlem, køb af vores webinar eller korte kurser. Al anden hendvendelse som spørgsmål, ansøgninger og andet, gøres via vores formularer eller email. Så svarer vi hurtigst muligt indenfor 3 arbejdsdage.

Brugervenlighed hos os betyder:

Vi stræber efter at alle vores servicers, ydelser og produkter gøres så nemt at bruge i praksis, som det er muligt i forhold til den pågældende ydelse eller produkt. Det ses i forhold til den proces, som er relevant for og med den enkelte kunde og dennes situation, behov og ønsker. 

Det er et samarbejde, hvor en stor del vil foregå online, der er en verden af muligheder i sig selv. Det vil blive holdt indenfor rammer af nogle succeskriterier for at sikre, samarbejdet opleves som vellykket og behageligt for kunden og for os.

Derfor vil vi også rigtig gerne høre om, hvad vores kunder synes om hjemmesiden og i øvrigt. I fanen "Hvad synes du?", " Idebanken", "Læserbreve" m.m. er altsammen muligheder, hvor vores brugere kan komme med input, som vi vil forholde os til, give respons på og andre også kan få glæde af, så vidt muligt.