Det er bedst at være flere sammen

Der er rigtig mange ledige som oplever de er meget alene i situationen. I løbet af en tid, kan det opleves stadig svære at holde motivationen, selvtilliden og selvværdet oppe. Det er godt for alle, at der er nogen at stå sammen med i situationen.

Derfor tilbyder vi nu, at du kan komme i det, vi kalder en "Netværksgruppe". Det vil foregå online, og alt du behøver er en PC eller en tablet. I vil mødes i et virtuelt rum hver 14 dag, så længe at du ønsker at være med.

Det vil foregå sådan her:

Der vil være en netværksleder og 2-8 i gruppen:

  • der sørger for at byde den enkelte velkommen i gruppen inden gruppen mødes 1. gang
  • der sørger for at at gruppen kommer godt fra start
  • der sørger for at der hver gang er et tema, der bliver fokuseret på og arbejdet med
  • der sørger for at alle kommer til orde, med input, osv.
  • der sørger for at der gives plads til at dele erfaringer, holdninger, stille spørgsmål osv.
  • der sørger for at der er tryghed og en anerkendende atmosfære
  • der sørger for at der vises respekt, værdighed og gives plads til den enkelte 

Alle i gruppen modtager en brochure via mail der handler om, hvad de kan forvente i gruppen og ikke kan forvente inde de mødes i gruppen første gang.

Formålet er, at du som er ledig - i ledighed, eller er igennem et af vores forløb kan opleve at netværke med andre i samme sitution.

Det kan opmuntre, styrke, hjælpe, motiverer, inspirer osv. og gør det hele meget nemmere. Det kan også være at der er nogle i gruppen, der kan være med til at åbne døre for dig? eller nye muligheder og løsninger ind i din situation. Så længe det ikke går imod firmaets værdier. (som du vil se i den brochure, du modtager via mail inden du møder første gang i gruppen)

Hvordan kommer du med i en netværkgruppe?

 

Sådan kommer du med i en netværksgruppe

Det gør du ved at blive medlem i Klub Netværk, i et PREMIUM medlemskab.Bliv medlem kan du blive ved at klikke på linket  eller gå direkte til vores Butik . Her vil du også have din personlige, pædagogisk konsulent, hvis du ønsker det. Her kan du fx også fortælle, hvordan du oplever at være med i netværksgruppen.

I sådan en gruppe, vil der ofte være en eller flere der kan tænkte sig at blive netværksleder, og selv stå med en eller flere grupper. Hvis du er en af dem, kan du så senere hen blive uddannet Netvæksleder og selv blive ansat til at stå med en eller flere grupper.

Har du yderligere nogle spørgsmål så se mere i Netværk og Klub Netværk eller send tit spørgsmål til klubnetvaek@slut-med-ledighed.dk